• Statutární audit
• Ověřování hospodaření územních samosprávných celků
• Audit nepodnikatelských subjektů
• Audit prostředků vynaložených z EU
• Prověrky účetnictví či jiné požadované oblasti
• Pro soukromé školy

Oprávnění KAČR 396

Daňový kalendář 2014

LEDEN
čtvrtek 9. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pátek 24. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2013
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
- výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
pátek 31. biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2013

nahoru

ÚNOR
pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za leden 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
- souhrnné hlášení za leden
- výpis z evidence za leden
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014
pátek 28. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
odvod z loterií a jiných podobných her - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013

nahoru

BŘEZEN
pondělí 3. daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
středa 12. spotřební daň - splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání oznámení platebního zprostředkovatele
čtvrtek 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za únor 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
- souhrnné hlášení za únor
- výpis z evidence za únor
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014
čtvrtek 27. spotřební daň - splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 31. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

nahoru

DUBEN
úterý 1. daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
- podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013
středa 9. spotřební daň - splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014
úterý 22. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2014
čtvrtek 24. spotřební daň - splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. spotřební daň - daňové přiznání za březen 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
- výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014
středa 30. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014

nahoru

KVĚTEN
pondělí 12. spotřební daň - splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 26. spotřební daň - splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
- souhrnné hlášení za duben
- výpis z evidence za duben
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014

nahoru

ČERVEN
pondělí 2. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
pondělí 9. spotřební daň - splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pátek 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24. spotřební daň - splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň - daňové přiznání za květen 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
- souhrnné hlášení za květen
- výpis z evidence za květen
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013
pondělí 30. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014

nahoru

ČERVENEC
úterý 1. daň z příjmů - podání přiznání k dani
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
čtvrtek 10. spotřební daň - splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014
pondělí 21. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014
pátek 25. spotřební daň - splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
- výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014
čtvrtek 31. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014

nahoru

SRPEN
pondělí 11. spotřební daň - splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25. spotřební daň - splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červenec 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
- souhrnné hlášení za červenec
- výpis z evidence za červenec
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014

nahoru

ZÁŘÍ
pondělí 1. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 9. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 22. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
- souhrnné hlášení za srpen
- výpis z evidence za srpen
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
úterý 30. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014

nahoru

ŘÍJEN
pátek 10. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014
pondělí 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2014
pondělí 27. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
- výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014
pátek 31. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014

nahoru

LISTOPAD
pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 25. spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň - splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
- souhrnné hlášení za říjen
- výpis z evidence za říjen
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013

nahoru

PROSINEC
pondělí 1. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
středa 10. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) - v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pondělí 22. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 29. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2014
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
- souhrnné hlášení za listopad
- výpis z evidence za listopad
energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014
středa 31. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
Vaše e-mailová adresa:
Váš telefon:
Vaše zpráva:

nahoru