• Statutární audit
• Ověřování hospodaření územních samosprávných celků
• Audit nepodnikatelských subjektů
• Audit prostředků vynaložených z EU
• Prověrky účetnictví či jiné požadované oblasti
• Pro soukromé školy

Oprávnění KAČR 396

Naše služby - auditorské služby a účetnictví

Statutární audit

Pro klienty, u nichž povinnost ověření účetní závěrky auditorem je požadována obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví a dalšími zákonnými normami.

  • Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standardy tak, aby auditor získal přiměřenou míru ujištění o správnosti vydaného auditorského výroku.
  • Součástí auditu je ověření údajů ve výroční zprávě klienta a ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, je-li tuto klient povinen zpracovat.

Ověřování hospodaření územních samosprávných celků

Ověřujeme hospodaření územních samosprávných celků v souladu s platnými zákony.

Audit nepodnikatelských subjektů

Zpracováváme audity i nepodnikatelských subjektů dle jejich požadavků.

Audit prostředků vynaložených z EU

Zpracováváme i audit použití a vyúčtování prostředků poskytnutých z EU na konkrétní účely. Tento audit je zpravidla vyžadován poskytovatelem finančních prostředků jako jedna ze závazných podmínek.

Prověrky účetnictví či jiné požadované oblasti

Dle dohody

Pro soukromé školy

Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření škol s ohledem na zákon č.306/1999 Sb.

Pro potřeby zvýšení dotace

Další služby

Dle dohody

nahoru